De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Vereniging van RadioZendAmateurs   

25 November 2000 : Kootwijks 'Dagje

De meetactiviteiten die de Stichting Centrum voor Duitse Verbindings- en Aanverwante Technologie in samenwerking met de Faculteit Informatie- Technologie en Systemen van de TU Delft op zaterdag 25 november jl. in het hoofd-zendergebouw te Radio Kootwijk had georganiseerd is uitgelopen op een spontane happening waardoor vele honderden zendamateurs de dag van hun leven hebben beleefd. Niet in de laatste plaats door de demonstraties en expositie van diverse meet- instrumenten en manieren maar vooral ook door de accommodatie : de kathedraal van Radio Kootwijk.

Verwacht waren een honderdtal geďnteresseerde specialisten, gekomen zijn meer dan duizend radiozendamateurs xyl's QRP's en begeesterde leken! De geweldige toeloop was tevens het resultaat van een toevallig door de media (krant, radio en televisie) gebracht bericht dat voor het hoofd-zendergebouw door KPN een sloopvergunning is aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn. De gastheren Arthur Bauer (PAoAOB), namens de Stichting, en Martin Nieuwenhuizen en Simon van As (PAoSLW) namens KPN waren volkomen verrast door de grote toeloop van zend- en luisteramateurs waarvan de gemiddelde leeftijd zo omstreeks de 50 jaar zal hebben gelegen.

Het sinds 1921 gebruikte zendergebouw verloor op 31 december 1998 zijn primaire functie toen de maritieme radiodienst overschakelde naar de satelliet. Toen een milieuvergunning, voor een door de KPN en Delta Radio geplande 10 megawatt LG-zender door de gemeente Apeldoorn werd geweigerd was er feitelijk geen functie meer voor dit staaltje architectuur van de Amsterdamse school midden in dit grootste natuurgebied van Nederland op de Veluwe.

Een groot aantal deelnemers van de door de Surplus Radio Society georganiseerde verkoping in het dorpshuis te Kootwijkerbroek kwam ook nog even kijken en het feest was compleet. De vele geďnteresseerden bezoekers kropen in, op en onder de tentoongestelde zenders die op MG, KG en VHF betere tijden hadden gekend. Hierbij was ook een tijdens het Marshallplan plan beschikbaar gestelde mg-zender.

Onbegrijpelijk is het dat KPN, Philips, Siemens en Telefunken geen enkele interesse hebben deze unieke collectie voor het nageslacht te behouden. Voor het eind van dit jaar zal al het materiaal verschrot zijn. Misschien kan de eigenaar van een zilver-grijze Belgische Daimler die pontificaal in front van het voor de Amateurzendergebouw geparkeerd stond de redding betekenen voor deze unieke, door Martin Nieuwenhuizen verzamelde, hoeveelheid historische zenders. Blijft de herinnering ? Jan, (PAoZE) en Victor (PE1RYR) hebben uitgebreid de gebeurtenissen op deze zonnige zaterdag digitaal op video vastgelegd.

Diegene die de happening gemist hebben kunnen het resultaat tijdens de komende VRZA Jutberg gaan bekijken. De catering heeft in de catacomben van het Kootwijkse zendergebouw hectische ogenblikken gekend maar toch heeft een ieder op tijd z'n natje en droogje tegen zeer schappelijke prijzen in ontvangst kunnen nemen. Er zijn plannen om van het voormalige zendergebouw een opera gebouw te maken: cultuur en natuur. Het is bijna te mooi om waar te zijn.

PAoJWU

uit : Maandblad CQ-PA officieel orgaan van de Vereniging van Radio ZendAmateurs
16 december 2000 van CQ-PA, 49-ste jaargang, no 12, blz 413

Klik hier voor meer foto's van de tentoonstelling gehouden in het hoofdzendergebouw van Radio Kootwijk.