De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
2 minuten Podium   
'KPN en Delta Radio vervuilen Veluws Massief'   
   

Interview : Sjors FrŲhlich (F) KRO Radio
Met: Mw Leona Udo (U) en Dhr Piet Stam (S) van het Stichting Platform Kootwijk
Datum: 30 juli 1997
Programma: Tijd Voor Twee (via Radio 2)
Tijdstip: 12:30 uur ET, LIVE !
Plaats: KRO Radio Studio te Hilversum
Onderwerp: KPN en Delta Radio vervuilen Veluws Massief
Duur: 260 seconden Podium 120 seconden

F: Vandaag te gast Piet Stam uit Radio Kootwijk en Leona Udo uit Radio Kootwijk allebei lid van het Stichting Platform Kootwijk, mevrouw Udo en mijnheer Stam van harte welkom u komt uit Radio Kootwijk en Radio Kootwijk dan moet ik toch, mijnheer Stam, aan de radio denken daar ligt toch het begin van de radio ?

S: Inderdaad Leona heeft er wel eens een boekje over geschreven en daar kan ze iets van vertellen hoe dat begonnen is daar dat is heel interessant..

F: we hoeven niet de hele geschiedenis maar eh..maar 't is belangrijk voor de radio he..?

L: eind eerste wereldoorlog kreeg men behoefte aan een eigen verbinding met toenmalige Nederlands Oost-IndiŽ en is men gestart met de bouw van Radio Kootwijk ook al op de lange golf dat was voor radiotelegrafie en radiotelefonie en de langegolf mislukte eigenlijk al direct en door de ontdekkingen van de zendamateurs, de radiozendamateurs is in 1928 de langegolf al vervangen door de korte golf..

F: korte golf he, en die doet het nog steeds he ?

L: en die doet het tot op de dag van vandaag , ja ..

F: ja , ja ... Het Stichting Platform Kootwijk, mijnheer Stam, daar bent u van, wat is dat Stichting Platform Kootwijk ?

S: nou is eigenlijk gewoon een stel burgers uit de gemeenten daar om heen daar hoort ook Stroe bij, Kootwijkerbroek dat zijn allemaal van die kleine dorpen maar bijvoorbeeld ook Barneveld, het hele gebied tussen Apeldoorn en Amersfoort is erg nauw betrokken bij deze zaak en wij .....

F: en wat, en voor de duidelijkheid, wat dreigt er te gebeuren

S: er dreigt te gebeuren, daar gaat het om, iets onvoorstelbaars, iets onbegrijpelijks, men wil in Radio Kootwijk midden op de Veluwe in het mooiste gebied van Nederland vier torens neerzetten ter hoogte van de eiffeltoren vier masten van 320 meter hoog, sommige, het laatste nieuws is 330 meter hoog, men doet er nog tien meter bij..

F: nou dat maakt ook niet meer uit he ?

S: nee !

F: he, ik bedoel ?

S: Dat plan is werkelijk zo waanzinnig want waar is dat nou voor ? Men wil met deze zender een vermogen uit gaan stralen ,in de bundel dan, van 10 Megawatt (10 miljoen watt red.) dat is nog nooit vertoond in Nederland, zulke zenders staan alleen ergens in het noorden op een hoekje van Canada, maar voor de rest in de wereld komen zulke zenders ook niet voor en men wil dat vermogen uit gaan stralen richting Engeland het zijn dus geen programmas die voor Nederland bestemd zijn , ja, we zullen ze helaas moeten horen maar het is ......

F: ja, op de broodrooster....

S: ja, op de broodrooster, precies, maar het ergste eigenlijk van het verhaal is toch dat zoiets mogelijk is in 'n tijdperk waarin dan ministers New York bezoeken en praten over milieu-bescherming en dat men midden op de Veluwe vier masten met een vermogen van tien Megawatt met een energie verbruik van ter grootte van een heel dorp......dat men dat nou wil ondernemen, het is gelukkig nog niet zover, want er zijn allerlei krach-ten.... werkelijk de gehele gemeenschap....

F: nou nou u gaat zo direct een pleidooi voeren ook .... mevrouw Udo, een van de mensen, eh of van de bedrijven die het wil gebruiken is de KPN eh bent u niet met de KPN gaan praten hierover?

U: natuurlijk zijn wij dat , wij hebben ook een petitie aange-boden aan mijnheer Dik voorzitter van de KPN met een dertigtal Belangen en Milieu organisaties , maar dan heeft hij gebruik gemaakt van de arrogantie van de macht zoals wij dat zeggen eh...:"ik kan doen wat ik wil ik heb daar dat terrein en al bouw ik masten van 1800 meter dat.... ik heb daar ook recht op"....

F: heeft ie dat echt gezegd, mijnheer Dik ?

U: dat heeft ie echt zo gezegd... en wij domme mensen van de Veluwe snappen niet wat vooruitgang is.

F: Meneer Dik noemt u domme mensen van de Veluwe ?

U: Ja ,absoluut

F: nou die moeten we dan gauw vervangen door minister Wijers, dat kan nooit lang meer duren.....zeg u heeft een pleidooi dat heeft ook een titel he ... hoe heet het ?

U: "KPN en Delta Radio vervuilen Veluws Massief"

F: Nou we zijn zeer benieuwd spoed u naar het podium.

Twee minuten podium. tekst exact 120 sec.! Tekst LIVE uitgesproken op 31 juli j.l in "2-min podium" van KRO-Radio, Radio-2 door medewerkers van Stichting Platform Kootwijk.

     Als de onzalige plannen van de Koninklijke PTT Nederland en Delta Radio doorgaan verschijnt er nabij Apeldoorn, een Engelstalige Lange-golfzender, ten behoeve van house- en popmuziek, met vier 330 meter hoge zendmasten, die 10 miljoen watt uitstralen, richting Engeland.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft berekend dat, door deze sterkste zender in Nederland, velen van de 100- duizend 'bestraalde' huishoudens problemen kunnen krijgen met hun elektronische apparatuur. In de praktijk is gebleken dat lang niet in alle gevallen de apparatuur ont-stoord kan worden; daarbij blijven de consumenten levenslang afhankelijk van de zender-exploitant.

Dit uit geldzucht geboren project, verstoort het landschaps-beeld en mist elke maatschappelijke relevantie. Ervaringen bij andere zenderparken zoals Lopik, Zeewolde en Hulsberg hebben geleerd, dat de gezondheid en het welzijn van mens en dier nadelig worden beinvloed. Door de gezondheidsraad is nog steeds geen direct onderzoek verricht met betrekking tot blootstelling aan langegolfstraling.

Het energieverkwistend verbruik van deze zender zal, op jaar-basis, meer zijn dan dat van 10 duizend huishoudens, overeenkomend met de woonkern van bijvoorbeeld Barneveld.

De komst van deze monsterzender zal negatieve effecten veroorzaken op de aantrekkingskracht van het gebied tussen Apel-doorn en Amersfoort, als vestigingsplaats en het aantal vacantiegangers en bezoekers aan de Veluwe.

Conclusie: Van nut of noodzaak, voor het welzijn of de economie van deze regio, is geen sprake. Dit plan levert alleen geld op voor de KPN, die het terrein en gebouw wil verhuren aan de buitenlandse exploitant.

Belangen- en Milieuorganisaties hebben zich verenigd in het Stichting Platform Kootwijk met het doel op legale wijze en met reeŽle argumenten de plannen te verijdelen.

We zijn er van overtuigd dat velen dat met ons eens zijn. Het Stichting Platform Kootwijk kan uw steun gebruiken. De plannen van PTT en Delta Radio moeten snel en definitief van tafel.

Adres :
Stichting Platform Kootwijk :
Radioweg 2,
7346 AS Hoog Soeren.
PostGironummer 7600517
t.n.v. Platform "Kootwijk" Hoog Soeren.

F: en daar komen ze weer naar beneden van het grote podium : Piet Stam en Leona Udo , nou de boodschap was meer dan helder moet ik zeggen he ... hm...wat wat hoopt u hiermede te bereiken meneer Stam ?

S: nou onze bedoeling is natuurlijk dat niet alleen de omgeving van Radio Kootwijk en Kootwijk hier al mee meegaan maar dat heel Nederland... en er zijn toch ook erg veel mensen die de Veluwe bezoeken in het geweer komen en we hadden het idee dat ze maar eens kaartje moeten sturen naar Leona met het bericht van: we zijn het met jullie eens , handtekening erop eh het adres dat heeft u daar voor u liggen..

F: we gaan gewoon een briefkaarten aktie...opzetten daar zijn we goed in bij de KRO : kaartenakties...

S: ja, een ansichtkaarten vind ik ook leuk...

F: mag ook, een ansicht kaart met zo'n mooie zendmast erop... eh doet u het adres maar, mevrouw Udo het is uw adres.-..

U: Het adres Platform Kootwijk, Radioweg 2, 7346 AS Hoog Soeren..

F: "radio weg"......Radioweg of 'radio weg' ha ha...

U: ja, daar kan je alle kanten mee op he ?

F: ja, precies,..zeg, heel veel succes en dank u wel dat u hier was.

U: Heel graag gedaan

S: Hartelijk bedankt