De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Stichting Platform Kootwijk   
Politiek   
   

Terug naar top    
Bron: secr SPK
Datum: 22 februari 2002
SPK en Politiek 2002

SPK en Politiek 2002
Het is verkiezingstijd wat betekent dat de dames en heren politici zich weer van hun 'beste kant' laten zien. Ook de Apeldoornse Courant doet een duit in het zakje en nodigde op dinsdag 19 februari jl. de dorpsraden uit, in de kantine van de Apeldoornse Wegener-vestiging, hun klachten, ideeŽn en wensen over de woonomgeving aan de politiek duidelijk te maken. Uiteraard waren de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk en de Stichting Platform Kootwijk ook aanwezig. Tijdens een informeel gesprek met mevrouw v.d. Tas lijsttrekker voor het CDA en tevens wethouder ruimtelijke ordening te Apeldoorn hoorden we desgevraagd wat we reeds vermoedden : het ontwerp bestemmingsplan* voor Radio Kootwijk daterende december 1998 zal ook in deze termijn niet definitief worden vastgesteld. Een vierde voorbereidingsbesluit ligt dus in het verschiet. Ook bevestigde de wethouder dat de stuurgroep Radio Kootwijk, waar zij deel van uitmaakt, tussentijds heeft gerapporteerd. De KPN terreinen en gebouwen veiligstellen tegen ongewenste ontwikkelingen (projectontwikkeling), is een eerste zorg die de stuurgroep ventileert.

Wij hebben sterk de indruk dat de gemeente Apeldoorn uit is op een win-win resultaat waarbij de mogelijkheid wordt geschapen in Radio Kootwijk opnieuw zendinstallaties en masten te plaatsen en daarbij het hoofdzendergebouw (A) en rijksmonument te bestemmen voor een nader te bepalen (culturele) functie.

Het ontwerp bestemmingsplan dat thans ter besluitvorming voorligt voorziet in een beperking van de hoogten van antennemasten tot 70 meter .

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een hoogte tot 100 meter. In het plan is (nog) geen vermogenslimiet opgenomen. Hiermee zet dit ontwerp bestemmingsplan de deuren wagenwijd open voor de plaatsing van krachtige middengolf (en kortegolf) zenders.

Een en ander betekent een extra stimulans ons intensief te blijven bezig houden met de belangenbehartiging van maatschappelijke groeperingen/bedrijven en betrokken burgers inzake het voorkomen van de bouw en ingebruikneming van grootvermogen-zenders met bijbehorende masten te Radio Kootwijk. Hiertoe zijn bij onze (juridische) adviseurs de dossiers opnieuw geopend en voorzien van een nieuw nummers.

Stichting Platform Kootwijk
Radio Kootwijk, 22-februari 2002

*Het Ontwerp-Bestemmingsplan Radio Kootwijk is te lezen via 'Acrobat Reader' bij het SPK-menu onder 'Bestemmingsplan' op onze web-site http://radiokootwijk.free.fr

Terug naar top    
   
  Concept-advies inzake problematiek middengolfzenders : 28 mei 2001  

Bezoek Apeldoornse Politiek

In de maand januari 2001 is een bestuursdelegatie van de Stichting Platform Kootwijk te gast geweest bij het fractieberaad van de meeste van de 10 politieke fracties die deel uitmaken van de Apeldoornse gemeenteraad.

Inmiddels hebben we na ruim vier jaar actievoeren wel begrepen dat de politiek het voor het zeggen heeft. Het onderwerp : De dreiging van de hoogvermogen NOZEMA / Delta Radio-zenders en de gevolgen van Elektromagnetische straling op apparatuur, mens en milieu, stoelt echter maar op heel weinig kennis hiervan binnen de politieke fracties, hebben we inmiddels ervaren. Tijd dus voor een rondje educatie in de politieke arena.

Op een schriftelijk verzoek van de SPK de fractievergadering te mogen komen toelichten wat de zorgen zijn van de SPK met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Radio Kootwijk hebben uiteindelijk de fracties van Gemeente belangen, VVD, Christen-Unie, CDA, Groen-Links, D66 en PvdA gereageerd. SGP, AOV, en Leefbaar Apeldoorn voelden zich waarschijnlijk niet zo aangesproken door het onderwerp en hebben tot op heden niets van zich laten horen. Voor de fracties die niet gereageerd hebben is de documentatie met vragenlijst persoonlijk op het fractie kantoor besteld.

Op de valreep na het bezoek is, behalve een aantal toelichtende documenten, ook een vragenlijst aan de fracties overhandigd met het verzoek hierop binnen een redelijke tijd te reageren.

Se SPK vraagt de politieke fracties van de gemeente Apeldoorn antwoord op de onderstaande vragen :

  • Deelt de fractie de ongerustheid van de SPK omtrent de mogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan Radio Kootwijk ?

  • Ondersteunt de fractie de nuloptie. (geen sterke zenders en masten meer te Radio Kootwijk)

  • Kan de fractie ons informeren over de resultaten van de in april 2000, door de afd. ROW geÔnitieerde gesprekken met gemeentelijke en provinciale bestuurders en betrokken ministers over het bestemmingsplan Radio Kootwijk ?

  • Heeft de fractie al een beleid ontwikkeld voor de komende jaren voor het Apeldoornse 'buitengebied' Radio Kootwijk ? Zo nee, bent u dit wel van plan ?

  • Kan de fractie vanuit haar bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid instaan voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de bewoners in het betrokken gebied als het gaat over het handhaven van het zendterrein als bestemming voor het betrokken gebied ?

De Stichting Platform Kootwijk heeft tot op heden (medio april 2001) van nog geen enkele fractie een schriftelijk reactie ontvangen.

Terug naar top