De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Stichting Platform Kootwijk   
Milieu en Landschap   
   

Het milieu-aspect: energieverkwisting

Het geschatte energieverbruik van de geplande zender zal - op jaarbasis - meer zijn dan dat van 15.000 huishoudens ( ongeveer de gemeente Barneveld ). De energie, opgewekt door het windmolenpark in Flevoland, waarvan de kosten ongeveer f 25 miljoen bedragen, gaat hieraan geheel op.

Wordt naar de vervuiling gekeken, dan veroorzaakt het uitzenden van pop- en housemuziek vanuit Radio Kootwijk volgens het "Delta Radio 171 concept" op jaarbasis een uitstoot van ongeveer 18.000 ton CO2, ongeveer 630 ton zuur-equivalent en 9.000.000 m3 aardgas. Een dergelijk project is dus energieverslindend en sterk vervuilend. Zou deze zender in Engeland worden geplaatst en uitsluitend op Britse luisteraars zijn gericht, dan zou het energieverbruik met 90% kunnen worden teruggebracht. Ook zou de vervuiling dan aanzienlijk beperkt worden.Deze cijfers spreken voor zich en staan in schril contrast met het beleid van de Nederlandse regering en dat van de Europese Unie, waarin wordt gewerkt aan het geleidelijk terugbrengen van de CO2-uitstoot in West Europa ter bestrijding van het broeikaseffect.

Het landschap: aantasting van het Veluws natuurgebied en horizonvervuiling.

Als binnenlandse toeristische bestemming in Nederland staat de Veluwe op de tweede plaats, na de Noordzeestranden. Jaarlijks loopt het aantal overnachtingen in de miljoenen. Verspreid over het jaar komen vakantiegangers in groten getale - met hun elektrische apparatuur - naar de Veluwe, waar het toerisme een belangrijke bron van bestaan is.

Wil de Veluwe recreatief blijven, dan mag het groene decor niet worden aangetast door objecten, die het imago "sterke straling" en "storing" met zich dragen. De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en daarom van nationaal belang. Het intens beleven van de natuur zal ook in de toekomst de grote aantrekkingskracht van de Veluwe moeten blijven. 'Open' landschappen, bestaande uit heide en zandverstuivingen zijn in Nederland zeer zeldzaam geworden. Op de Veluwe treffen we hiervan 40% aan. Dit type landschap dreigt nu op vele plaatsen onder andere door horizonvervuiling te worden aangetast. Ook planologisch gezien passen de masten niet op de Veluwe. Het is een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur (SGR) en is gelegen in het z.g. Groene Koersgebied uit het VINEX-plan (Rijksdocument Vierde i Nota Ruimtelijke Ordening Extra). Zie ook bijlage 3.

Een planologische kernbeslissing heeft verder bepaald dat ingrepen en ontwikkelingen in de kerngebieden niet worden toegestaan indien deze de natuurwaarde van bos en landschap aantasten. Voorts is op dit gebied het streekplan Gelderland 1996 (Zendterrein Radio Kootwijk = Landelijk gebied A) van toepassing. Plaatsing van vier reusachtige zendmasten van elk 330 meter hoogte, met 60 tuidraden en krachtige verlichting, is in dit gebied een rechtstreekse aanslag op de natuur. De voor de veiligheid van het luchtverkeer noodzakelijke dag- en nacht verlichting vormt in deze unieke omgeving, die 's nachts (nog) donker is, een verstoring van het dag- en nachtritme van tal van dieren. Een groot aantal Veluwse organisaties op het gebied van natuur, milieu en recreatie heeft grote bezorgdheid geuit over de voorgenomen plannen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Provinciale VVV, RECRON, Nationale park "de Hoge Veluwe", Stichting Natuur en Milieu, Koninklijke Houtvesterijen "het Loo", IVN, NIVON, Jac. Gazenbeekstichting en de Vereniging Milieudefensie behoorden tot de 33 organisaties, die een door de Gelderse Milieu Federatie gecoördineerde petitie ondertekenden, waarin KPN op 11 maart 1997 vergeefs gevraagd werd de bouwplannen in te trekken.

Hoe verder ?? ..........
Met het opzetten van het zendstation Radio Kootwijk in de twintiger jaren werd natuur opgeofferd voor het algemeen belang, te weten de communicatie met het toenmalig Nederlands-Indië. De situatie is nu geheel anders.

Daarom moet thans de vraag opnieuw gesteld worden of het wel verantwoord is om natuur op te offeren aan plannen voor een dergelijk monstrueus project met vier Eiffeltorenhoge masten, met name omdat het project geen "algemeen belang" dient.

Voorts kan in zijn algemeenheid de vraag worden gesteld of natuur blijvend moet worden opgeofferd aan de telecommunicatiefunctie die KPN aan dit terrein in Radio Kootwijk wenst te blijven geven. Satellieten nemen immers in een razendsnel tempo de wereldwijde verbindingen over van traditionele zenders. Zo maakt ook Scheveningen Radio binnenkort geen gebruik meer van de faciliteiten van Radio Kootwijk. Deze ontwikkelingen leiden derhalve onherroepelijk tot de fundamentele vraag of het zenderpark in Radio Kootwijk moet blijven voortbestaan.

Deze overweging staat niet op zichzelf, ook Defensie heeft immers in het recente verleden terrein aan de natuur terug gegeven omdat de situatie in de wereld is veranderd en daarmede ook de functie en de werkwijze van de strijdkrachten.