De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Stichting Platform Kootwijk   
Geografie   
   

Het bedreigde gebied
Het hieronder afgebeelde stralingsdiagram toont de risicogebieden - drie ovaalvormen - waar de grootste problemen met betrekking tot apparatuur en gezondheid worden verwacht.

Het kleine ovaal: te verwachten veldsterkte 10/15 volt per meter. Voor niet ingewijden: onze huidige leefomgeving heeft minder dan 0,3 volt per meter...... Een gebied van 3 tot 4 kilometer rondom de zender, het zogenaamde "nabijveld", (het kleine ovaal) komt in een aantal landen niet meer voor bewoning in aanmerking, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Zweden, Oost-Europa en Japan. In Nederland kent men een dergelijke beperking (nog) niet.

Het middelste ovaal: hierbinnen is de te verwachten veldsterkte aflopend van 15 naar 10 tot 3 volt per meter. Al deze waarden zijn theoretische berekeningen. Mocht de kwaliteit van het bestaande aardnet - in 1920 aangebracht en in 1946 gerenoveerd - tegenvallen, dan is het niet zeker dat het beoogde stralingsdiagram gerealiseerd wordt. Met andere woorden, veldsterktes kunnen hoger uitvallen dan aanvankelijk berekend was en bovendien kan de richting van de stralingsbundel sterk afwijken van de geplande. Ook buiten de aangegeven risicogebieden blijft de veldsterkte veel te hoog.

Veldsterkten hoger dan gebruikelijk zullen in een breed gebied tot Amersfoort merkbaar zijn (grote ovaal). Zie ook bijlage 1.

In de huidige plannen is de stralingsbundel gericht op Engeland. Bewoners in het gebied rond Radio Kootwijk tot Amersfoort zullen dag en nacht aan deze straling worden blootgesteld. Helaas beperkt het probleem zich niet tot dit gebied alleen. Delta Radio 171 heeft reeds aangekondigd, vanuit Radio Kootwijk geheel Europa te willen 'bedienen'. Technisch is dit mogelijk; men kan de mega-Watt zender ook op andere bestemmingen richten, of laten rondstralen. Zodra Delta Radio 171 gaat uitbreiden en uitzendingen in oostelijke richting worden opgevat, zal Apeldoorn - hemelsbreed op korte afstand van Radio Kootwijk gelegen - ook met alle problemen van de krachtige stralingsbundel worden geconfronteerd.