De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Wie was ir J. J. NUMANS  
door ir J. N. Vles e.i.   

Mijn moeder, geboren in 1898, trouwde in 1920 met de veel oudere ir Willem van Rees, c.i. Van Rees heeft leiding gegeven aan de civiele werken van Radiostation Kootwijk, in het boek "Tussen zand en zenders" staat hij afgebeeld op de pagina's 19 en 31. Hij was tijdelijk in dienst van de PTT als hoofdingenieur.

Na de dood van van Rees in 1926 woonde Numans (student TH Delft) op kamers bij mijn moeder in Den Haag. Hij was aan het afstuderen bij de beroemde geleerde dr Balthasar van der Pol (1889 - 1959) en wel op een kortegolfzender voor telefonie met het toenmalige Nederlands IndiŽ. Numans heeft deze zender gebouwd op het Philips Nat. Lab in Brabant. (Waalre?). Op 11 maart 1927 werden voor het eerst de telefonie signalen luid en duidelijk in de Archipel gehoord. Bandoeng telegrafeerde met hun langegolfzender dit feit enthousiast terug. Dit huzarenstukje was voorpagina nieuws in de hele wereld: Nederlanders hadden 's werelds langste kortegolf telefonie verbinding (simplex) gemaakt. In Nederland zong Willy Derby het beroemde liedje: "Hallo Bandoeng".

Een toepasselijk monument staat in het stadspark in Eindhoven. Op 30 mei 1927 spraken Koningin Wilhelmina en prinses Juliana al hun landgenoten toe over de genoemde zender, zowel in de Oost als in de West. Numans werd geridderd, hij studeerde af en heeft in Den Haag een eigen bureau gehad. Mijn oom Henk Stenger, de enige broer van mijn moeder, was een van de commerciŽle pioniers van de radiodistributie in Den Haag en heeft nog met Numans samengewerkt. Numans weigerde na de inval in 1940 voor de bezetter te werken en werd in de gevangenis gesmeten, in de Palmkazerne in Bussum. In 1944 vond hij daar de dood bij een bombardement op de gevangenis door de geallieerden. Numans liet een weduwe (Til) achter, die ik nog gekend heb. Het echtpaar had geen kinderen.

In de literatuur vind je altijd dr ir de Groot terug en ir Koomans van de toenmalige PTT en maar zeer zelden Numans. Dit komt o.a. door de rivaliteit tussen PTT en Philips. PTT bouwde al snel een eigen zender en begon een commerciele dienst, met studio's in de grote steden waar vier telefoontoestellen parallel geschakeld stonden. Het wordt tijd dat het verhaal van Numans eens goed verteld wordt op Internet, een onderdeel van uw site zou werkelijk geweldig zijn.

Mijn moeder was eerst getrouwd met ir Willem van Rees c.i., die een echte Delftenaar was.

Hij heeft jaren in Argentinie gewerkt en ook nog aan het Panama kanaal. Zijn laatste werk was RK, het civiele deel minus het hoofdgebouw. Toen mijn moeder weduwe werd, begon zij een pension in Den Haag, waar Numans woonde, ik denk tussen 1927 en 1932. Mijn moeder hertrouwde in 1932 met mijn vader en ik werd in 1935 geboren. Vanaf 1946 of 1946, na de bouw van mijn eerste kristalontvanger, was ik bezeten van radio en met name kortegolf. Ik sjouwde alle dumpwinkels af, kocht me suf aan oorlogs radio's en bouwde van alles. Mijn moeder had mooie verhalen over de bouw van RK, over haar eerste man en over Numans, die een ongetrouwde zuster had, ook Delfts ir. en ook woest intelligent. Numans was zeer geinteresseerd in spiritisme.

Wat mij steekt is dat Numans vrijwel vergeten in de gevangenis stierf, omdat hij weigerde voor de bezetter research te doen terwijlKoomans, die eigenlijk een colloborateur was (zie het meesterlijke boek van Knap), altijd genoemd en afgebeeld wordt.) Ik vind het echt fantastisch dat Numans nu op Internet onsterfelijk is geworden. Ik werk aan een jaartallen overzicht van het leven van Numans, Die ik helaas niet gekend heb, als basis voor een bibliografie.

Dit zijn mijn bronnen:

 • "Kortegolf Ontvangst", door J. J. Numans.
  Tweede herziene druk (kennelijk nog als student geschreven). Met een voorwoord uit mei 1927. Met name de inleiding is goed bruikbaar voor een site. (In mijn bezit).
 • "Forschungsstelle Langeveld", door Hans Knap, blz. 89.
 • "Tussen Zand en zenders". Blz. 64, tweede van rechts is Numans. Blz. 31, bovenste foto, derde van rechts is ir W. van Rees. Idem onderste foto, vijfde van rechts.
 • "Honderd jaar telefoon, 1881 - 1981". Hoofdstuk 8, blz. 110 in het midden, blz. 111, links boven.
 • "Radiotelefonie Holland - IndiŽ", door J. J. Numans.
  Overdruk uit "Radionieuws", januari 1928. Eerste 9 blz. zeer geschikt voor Internet.

Wat Numans betreft ging het dus zo:

 • Voor de bouw van de zender moest hij naar Philips Nat. Lab., daar kon hij door Ph. vervaardigde zendtriodes krijgen en de bijbehorende hoge spanningen en vermogens.
 • dr van der Pol had in o.a. Utrecht gestudeerd en was daar cum laude gepromoveerd.
 • Numans kreeg dus bij Philips een mentor, die veel later hoogleraar werd in Delft.

door : ir J. N. Vles e.i.
email : bugatti@zeelandnet.nl