De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH ReŁnie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Radio Kootwijk, de wereld rond een zendstation   

Na veel politieke discussie werd besloten tot de bouw van een zendstation voor de lange golf, waarvoor een geschikte locatie werd gevonden op de zandverstuivingen bij Radio Kootwijk.

Als handelsnatie en land met grote overzeese gebiedsdelen had Nederland veel belang bij goede en vooral snelle internationale verbindingen. Tot aan de eerste wereldoorlog was Nederland aangewezen op (telegrafie-)kabelverbindingen via het buiteland. Met name tijdens de eerste wereldoorlog werden de nadelen van deze afhankelijkheid sterk voelbaar, toen Engeland de berichten die via zijn kabels liepen ging censureren. Steeds meer voelde men de noodzaak van eigen, onafhankelijke internationale verbindingen. Na veel politieke discussie werd tenslotte besloten tot de bouw van een zendstation voor de lange golf, waarvoor een geschikte locatie werd gevonden op de zandverstuivingen bij Radio Kootwijks.

Het bijbehorende ontvangstation stond aanvankelijk in Sambeek, maar werd in 1924 naar Wassenaar, en later naar Nederhorst den Bergh in het Gooi verplaatst. In IndiŽ was men inmiddels begonnen met de bouw van Radio Kootwijks tegenhanger : het zendstation te Malabar bij Bandung. Op 7 mei 1923 werd het zendstation Radio Kootwijk officieel in dienst gesteld. De machinezender van Telefunken werkte, evenals de boogzender te Malabar, op kilometerslange golven. De zender kreeg de internationale roepletters PCG. De "G", in combinatie met de lange golven waarop hij werkte, bezorgde de zender de bijnaam Lange Gerrit. De ontwikkelingen op het terrein van de radiotelegrafie stonden intussen echter niet stil en al kort na de ingebruikneming van het nieuwe zendstation werd men zich bewust van de beperkingen die lange golf met zich meebracht. De lange-golfverbinding was energieverslindend en daar door zeer kostbaar. Bovendien waren de resulteten niet echt bevredigend. Overdag waren er zoveel storingen dat een vlotte afwikkeling van berichtenverkeer vrijwel onmogelijk was.

In de jaren "1924-1925 ontdekte men dat korte golven van 200 meter of nog minder zich veel beter leenden voor lange-afstandsverkeer. Niet alleen was de korte golf veel minder gevoelig voor atmosferische storingen, ook konden nu dure, stroomverslindende machine- en boogzenders vervangen worden door veel compactere en goedkopere lampenzenders, die slechts een fractie verbruikten van de energie die nodig was voor het lange-golfverkeer. Bovendien kon met de hogere seinfrequentie die nu werd bereikt beter ingespeeld worden op het snelgroeiende telegraafverkeer.

In augustus 1925 kwam de eerste korte-golfverbinding tot stand. Die verbruikte op een golflengte van slechts 42 meter niet meer dan een half procent van het vermogen van de machinezender. Met de ingebruikneming van het korte-golfverkeer kwam ook de radiotelefonie in zicht. In 1927 werd er geŽxperimenteerd met de eerste kruisgesprekken tussen Nederland en IndiŽ en al op 28 februari 1928 stelde de PT de radiotelefoondienst Holland-IndiŽ open voor het publiek. Vanaf die datum klonk het "Hallo Bandoeng" veelvuldig door de ether.

Opening van de radiotelefoondienst door Koningin-Moeder Emma op 7 januari 1929.

uit : "Radio Kootwijk, de wereld rond een zendstation" door Ingrid van Hoorn,
uitgegeven bij de tentoonstelling in het Historisch Museum Apeldoorn.)