De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
journalist Hans KNAP   

Auteur van "Forschungsstelle Langeveld"

In het gebouwencomplex van het zendstation Radio Kootwijk nam dr. C.M. Schulten (links), president van de Commission Internationale d'Histoire Militaire en oud-directeur van het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) het eerste exemplaar in ontvangst van het boek van Hans Knap.

Hans KNAP (Amsterdam, 1 mei 1933). Van 1961 tot 1988 werkzaam bij de NTS/NOS. Hij was redacteur, eindredacteur NOS-journaal, regisseur-producer Teleac en buitenlandredacteur bij het TV-journaal. Hij volgde in 1977 de Leergang Buitenlandse Betrekkingen, (tegenwoordig "Clingendael"). Zijn loopbaan begon in de jaren '50 bij Amsterdamse uitgevers, terwijl hij in de avonduren lessen reclame en illustratie volgde aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs en blokte voor het vakdiploma boekhandel/uitgeverij. Hij werkte in Parijs, Den Haag en Amsterdam, zijn laatste baan in het boekenvak was in Rotterdam, waar hij overstapte naar de redactie Het Vrije Volk in de Maasstad. Hij volgde colleges aan het Instituut voor Perswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en trad in dienst van Het Parool (Utrecht), werkte bij het Utrechts Nieuwsblad en verwisselde aan het begin van de jaren '60 de drukpers voor de voor de electronische media in Bussum en Hilversum op de redactie van het NTS-journaal.

Door deze overstap kreeg Hans Knap ondermeer te maken met kortegolfverbindingen naar het restant van Nederlands' roemruchte koloniale rijk - Nieuw Guinea, want Hilversum communiceerde in die dagen met de televisieploegen en de autoriteiten aan de evenaar via de radiotelefonische faciliteiten van de PTT in Kootwijk en Nederhorst den Berg. Bij het aanbreken van het satelliet-tijdperk, maakte hij een van de eerste dagen van de Telstar-verbinding met Amerika mee op het Eurovisie schakelcentrum in Brussel en later keek hij achter de schermen van het Franse satelliet-ontvangstation in Pleumeur Bodou bij de Bretonse stad Lannion. Naast de gebruikelijke nieuwsbronnen (de internationale persbureaus en de internationale beeldnieuws-uitwisselingen) beschikte het Nederlandse televisiejournaal gedurende enige tijd ook nog over een "radiokamer", voorzien van hoogwaardige kortegolfontvangers.

Incidenteel werd hiermee informatie vergaard, bij scheepsrampen, of groot politiek rumoer, zoals bijvoorbeeld op Cyprus, tijdens het kolonelsbewind in Griekenland, de Vietnamese oorlog of de moord op Kennedy. Tot een "monitoring-service" naar het model van de BBC is het in Hilversum niet gekomen, zelfs niet op beperkte schaal. De NOS besloot de kostbare "radio-kamer" op te doeken ten behoeve van het kantoor van een van de vele -onduidelijke functionarissen, die de Nederlandse omroep telt. Incidenteel deed Hans Knap met eigen middelen thuis nog weleens wat "monitoring" van buitenlandse zenders, wat af en toe tot aardige resultaten leidde; analyses van de werelduitzendingen van buitenlandse mogendheden, zoals de vroegere Sovjet-Unie tijdens de Olympische Spelen in Moskou en de oorlog in Afghanistan, de strijd tussen Iran en Irak, alsmede de Iraanse revolutie. Bijdragen hierover verschenen in Het Parool en in de radiorubriek "Met het Oog op Morgen".

Tussen de bedrijven door bestudeerde hij het leven van de Franse piloot-schrijver A. de Saint-Exupery, waarover hij in de loop van de jaren '80 een politiek essay in "De Groene" publiceerde. Bij het speuren naar de politieke aspecten van Saint-Exupery stuitte Hans Knap ondermeer op feiten, die tot het thans verschenen boek leidden.

Nadere informatie is verkrijgbaar via : Dhr H. Knap te Vledder, e-mail: hknap@inn.nl

overgenomen van : http://www.inn.nl/~hknap


Klik hier voor een fragment
uit het boek van
journalist Hans KNAP
het artikel uit de
de Groene Amsterdammer

Een verborgen stuk radio-geschiedenis uit twee wereldoorlogen

Het was in beperkte kring van technici en historici bekend: de radiotelefonie-verbindingen van de geallieerden waren tijdens de tweede wereldoorlog niet al te goed beveiligd. Toen Walter Schellenberg, SD-chef en opvolger van admiraal Canaris, na 1945 zijn memoires publiceerde stak hij de Deutsche Reichspost een pluim op de hoed, omdat Hitlers helpers in staat waren geweest de stemmen van Churchill en Roosevelt op te vangen en op de band vast te leggen. Dat was mogelijk, omdat voortgebouwd werd op de ontwikkeling van de radio- verbindingen tijdens de Duitse en de Nederlandse koloniale tijd.

Schellenberg vermeldde niet, dat het afluisteren in Nederland gebeurde. Hij werd in Neurenberg betrekkelijk licht gestraft en schreef zijn herinneringen op, die overigens door de na-oorlogse historici niet serieus werden genomen; lange tijd was de geschiedschrijving een aangelegenheid van de overwinnaars...

Hans Knap (journalist en auteur in Vledder) dook in de archieven en benadrukt in zijn verhaal, dat het afluisteren in de Nederlandse PTT-domeinen gebeurde, in Noordwijk, en later onder de rook van de Philips-fabrieken, in Valkenswaard bij Eindhoven. Hij stelde vast, dat de banden tussen de Duitse en Nederlandse telecommunicatie al vanaf het begin van de 20ste eeuw zeer hecht aaneen gesmeed waren. Zijn onderzoek resulteerde in het boek "Forschungsstelle Langeveld - Duits afluisterstation in bezet Nederland".

auteur : Hans Knap
omvang : 352blz
formaat 17x24cm, rijk geillustreerd
uitvoering : paperback
prijs : f 45.- / 900 Bfr
ISBN : 90 6707 467 5
NUGI : 641
SBO rubr. : 32

Persstemmen :
  • De Groene Amsterdammer : ...een buitengewoon meeslepende studie...
  • De Volkskrant : ...de geschiedenis minutieus in kaart gebracht...
  • Leeuwarder Courant : ...Nederland was een van de brandpunten van de intrige...
  • NRC Handelsblad : ...een doorwrocht relaas van dit stuk radiogeschiedenis...
  • NFR/VVN (Voormalig Verzet) : ..uitstekend geschreven boek ...in een ruk uitgelezen...
  • Eindhovens Dagblad : ...met dit boek is het mysterie eindelijk verklaard...
  • Legerkoerier : ... "Forschungsstelle Langeveld" geeft tekst en uitleg...
  • Reformatorisch Dagblad : ...om het te lezen hoef je zeker geen radio-ingenieur te zijn...

Afluister-affaire (1940-1944) aan Noordzeekust en in Brabantse Kempen

In 1943 meldde de Duitse minister van PTT-zaken enthousiast aan Adolf Hitler en het Reichs Sicherheits Hauptamt in Berlijn dat de Deutsche Reichpost er in geslaagd was de geheime radiotelefonische verbindingen van de geallieerden tussen Londen en New York af te luisteren. Onderzoek na 1945 toonde aan, dat de Duitsers zelfs de telefonades tussen Churchill en Roosevelt aftapten. De vraag waarom dat juist in Nederland gebeurde met behulp van het toenmalige Staatsbedrijf der PTT en de Philipsfabrieken bleef tot heden onbeantwoord. In dit boek wordt het spoor teruggevolgd, dat omstreeks 1900 bleek te beginnen bij de Duits-Nederlandse koloniale samenwerking en de gezamenlijke exploitatie van onderzeese kabels voor de telegrafie met Nederlands-Indie en de nabijgelegen Duitse kolonien. Toen in de oorlog van 1914-1918 draadloze radioverbindingen hun intrede deden, bleek Nederland onverbrekelijk verbonden met de door de Deutsche Reichspost en Telefunken gedomineerde Duitse telecommunicatie. Meteen nadat de bezetter zich in 1940 in de op dat moment ultramoderne Nederlandse PTT-installaties had genesteld en Duitse ingenieurs de 'scramble' van de geallieerde radiotelefonie hadden gebroken, die de Nederlandse regering in mei 1940 bij haar vertrek naar Londen verzuimd had te laten vernietigen, kon met het afluisteren worden begonnen. Het boek schenkt een interessante blik op de Duits-georienteerde, weifelende ambtenarentop van de Nederlandse PTT tijdens de bezetting en de gevolgen daarvan tijdens de zuivering na de bevrijding.

Dr. Ing. Wilhelm Ohnesorge, Reichspostminister:
...tot meerdere glorie van de Fuehrer en de Deutsche Reichspost. Deutsche Dienstpost in den bestezten Niederlaendische Gebieten:..PTT en Philips leverden techniek en "know-how" aan de etherspeurders van het Haagse filiaal van de Deutsche Reichspost in Nederland, tot grote tevredenheid van nazi-postminister Wilhelm Ohnesorge...

Walter Schellenberg (SD-chef):
...zijn 'Memoiren' werden na 1945 als fabeltjes beschouwd...