De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Nostalgische verhalen voor ons 'Dorpsmagazine'   

Wij hebben Uw hulp nodig ...

De Dorpsraad van Radio Kootwijk brengt twee maal per jaar (juni-december) een boekje uit.

Verhalen uit het verleden, persoonlijke verhalen en verslag legging van actuele gebeurtenissen maken dit boekje waardevol.

Nu is de redactie op zoek naar oud Radio Kootwijk bewoners, die daar geboren zijn of langere tijd hebben gewoond en wil hen vragen hun belevenissen/herinneringen eens op papier te zetten en deze te mailen of te zenden naar onderstaand adres.

Wellicht treffen we onder onze website bezoekers mensen aan die het verblijf in Radio Kootwijk, net als wij, als zeer positief ervaren [misschien ook niet] en willen ons dit verhaal vertellen. Zodat de nieuwe generatie bewoners een indruk krijgt hoe het hier vroeger was.

Natuurlijk krijgt u voor uw bijdrage ons Dorpsmagazine t.z.t. toegestuurd!

Om u een beetje op weg te helpen zou u de volgende gegevens al aan het papier kunnen toevertrouwen en afsluiten met uw eigen herinneringen.

 • Naam :
 • Leeftijd :
 • Beroep :
 • Burgerlijke stand :
 • Woonplaats/-land :
 • Heeft gewoond in Radio Kootwijk van 19... tot 19...
 • Hoe ziet op dit moment je dagelijkse leven eruit?
 • Wat zijn de drie belangrijkste ontwikkelingen in je leven sinds je uit Radio Kootwijk wegging?
 • Welke invloed heeft Radio Kootwijk gehad op je latere leven?
 • Wat was het hoogtepunt van je jaren in Radio Kootwijk ?
 • Wat was het dieptepunt van je jaren in Radio Kootwijk ?
 • Bij welke gelegenheid denk je nog wel eens aan Radio Kootwijk ?
 • Met welke trefwoorden zou je voor een buitenaardswezen Radio Kootwijk karakteriseren?

Op deze manier krijg je al een aardig verhaal, maar uw eigen bijdrage is ook meer dan welkom! Ons "Dorpsmagazine" wordt hier natuurlijk weer enorm mee verrijkt en wellicht voor nog aanwezig oudere bewoners een blijk van herkenning.

Indien mogelijk, voor het juni-nummer kopij toesturen voor 1 mei 2003. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat zeer erkentelijk!

Met vriendelijke groet,

Coby de Haan
Radioweg 28
7346 AS RADIO KOOTWIJK
tel.nr : 055-5191282 / 5191840
E-mail :