De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Dorpsraad / Belangenvereniging Radio Kootwijk   
Algemene informatie   

Radio Kootwijk, 5 februari 2001

Radio Kootwijk een dorpje op de Veluwe

Hoewel begin twintiger jaren de PTT met grote voortvarendheid een zendstation en zes 212 meter hoge masten uit de grond stampte, was het voor de eerste bewoners nog echt pionieren. Men kreeg een barak als woonhuis. Maar het duurde niet lang of ook de eerste woningen waren gereed en werden betrokken. De meeste ambtenaren werden vanwege hun funktie verplicht daar te wonen.

Zo kon het gebeuren dat de meeste bewoners van het eerste uur daar tot hun pensionering zouden blijven wonen. Maar toen verplicht wonen niet meer aan de orde was, gingen bewoners verhuizen maar ook reorganisaties waren daar de oorzaak van. Niet PTT'ers vonden de weg naar ons kleine dorp en zagen het wel zitten om te midden van bos, zand en heide te gaan wonen. Dit alles bracht nieuw elan in ons dorp en het gevoel van samen met het bedrijf versmolten te zijn werd daarmee verleden tijd. Steeds meer nieuwe bewoners vestigden zich in Radio Kootwijk en toen het bedrijf in 1996 de woningen aan de huurders te koop aanbood, werd de band met nu KPN voorgoed verbroken.

Het dorp bestaat uit 37 woningen en enclave "de Gerritsfies" met 10 woningen. Bij elkaar hebben we 120 inwoners.

Het verenigingsleven in het dorp heeft altijd een grote plaats ingenomen zowel via het bedrijf PTT/KPN als via diverse clubs, die later werden vervangen door de Dorpsraad/Belangenvereniging. De Dorpsraad vertegenwoordigt de bewoners naar KPN en gemeente Apeldoorn en bij alle verder voorkomende calamiteiten en aktiviteiten. De Belangenvereniging draagt zorg voor ontspanning en organiseert jaarlijks verschillende evenementen zoals: Eierenzoeken en schatgraven, dauwtrappen, Voetbaltoernooi en het Sint Nicolaasfeest.

Ook worden spontane akties van bewoners onderling altijd zeer op prijs gesteld en het moet gezegd worden, alle evenementen kunnen rekenen op veel support.

Twee maal per jaar verschijnt er een "Dorpsmagazine" waarin verhaalt wordt over verleden en heden en de gebeurtenissen in het afgelopen halfjaar worden nog eens belicht. Ook worden wetenswaardigheden via daartoe bevoegde personen onder de aandacht gebracht wat aan zo'n boekje meer inhoud geeft en het alleszins de moeite waard is om te lezen.

Ook al blijven we verstoken van kerk, kroeg, supermarkt en openbaar vervoer het wonen op Radio Kootwijk heden ten tendage is en blijft een bijzonderheid. De saamhorigheid is niet meer en niet minder dan in elke willekeurige andere straat. De natuur en het behoud van het milieu plus de zorgen voor de gezondheid, mochten er zich onverhoopt situaties voordoen die we niet kunnen accepteren, maakt dat we strijdbaar en alert zijn en dat ook in de toekomst blijven.

Een bezoekje aan Radio Kootwijk is alleszins de moeite waard. Vooral voor de natuur liefhebbers, u kunt hier heerlijk wandelen, fietsen en genieten van de stilte.

Radio Kootwijk, als middelpunt van het communicatie gebeuren, heeft zichzelf door de voortschrijdende techniek de das omgedaan. Het zou van grote klasse getuigen, als het terrein z'n oorspronkelijke bestemming weer terug zou krijgen