De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Aktualiteiten   

Terug naar top    

Radio Kootwijk blij met Staatsbosbeheer
Radio Kootwijk blij met Staatsbosbeheer De Stentor - Apeldoornse courant door Bert Felix. zaterdag 22 november 2008 RADIO KOOTWIJK - Bewoners van Radio Kootwijk hebben enthousiast gereageerd op het voornemen om Staatsbosbeheer een plan te laten uitwerken voor de voormalige zendergebouwen in het dorp. Ook de Apeldoornse milieubeweging is enthousiast, zij het met een kanttekening. De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) aarzelt. Volgens voorzitter Cees Poortman van de Dorpsraad Radio Kootwijk lijkt Staatsbosbeheer de aangewezen partij om de door de gemeenteraad bekrachtigde uitgangspunten voor Radio Kootwijk (rust, duisternis, maximaal 150.000 bezoekers) uit te voeren. ,,We hebben alle vertrouwen in deze voorlopige keuze'', aldus Poortman. Wel zei hij te hopen dat er in de plannen van Staatsbosbeheer een dorpshuis is opgenomen en enige woningbouw voor jongeren en ouderen in het dorp. Chris Kamermans van de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) noemt de uitgangspunten van Staatsbosbeheer voor het voormalige zenderpark een verademing na de verhalen van Felix Visser en Harry de Winter over een kenniscentrum voor computergames. ,,We zijn heel blij met het publieke spoor dat nu wordt ingezet. Maar er zal altijd een spanningsveld blijven tussen rust en exploitatie. Ook Staatsbosbeheer staat onder druk om geld te verdienen met Radio Kootwijk. Staatsbosbeheer prima, maar alles staat of valt met de uitwerking van het plan'', zegt Kamermans. De Stichting Apeldoornse Monumenten aarzelt. Voorzitter Harro Frieling zegt weliswaar dat een publieke partij de beste waarborg is voor de toekomst van Radio Kootwijk, maar vraagt zich af of Staatsbosbeheer de meest geschikte is. ,,Het is geen staatsorganisatie meer, geen vereniging, ze communiceren weinig met hun omgeving en er zijn veel bestuurslagen, waarvan je maar moet afwachten of ze hetzelfde denken. Bij Radio Kootwijk staat bovendien de cultuurhistorie voorop. De geschiedenis van de gebouwen is uniek in de wereld, terwijl er op de Veluwe vergelijkbare natuurgebieden zijn. Staatsbosbeheer heeft echter weinig ervaring met het beheren van cultuur-historisch erfgoed, zoals het Geldersch Landschap/Gelderse Kastelen dat wel heeft. Staatsbosbeheer heeft het beheren van bos en natuur als kernactiviteit'', aldus Frieling. De SAM vraagt verder concrete waarborgen dat de gebouwen binnen drie jaar allemaal zijn gerestaureerd. Bovendien moet er een meerjarenonderhoudsplan komen. Tenslotte wil de SAM blijvend betrokken worden bij de herontwikkeling door Staatsbosbeheer. Raad beslist De gemeenteraad beslist binnenkort of Staatsbosbeheer een plan voor Radio Kootwijk mag uitwerken. De meeste partijen zijn voor. Het plan wordt dan in maart of april aan de politiek voorgelegd. De gemeente stelt intussen met andere overheden een toetsingskader op om het plan van Staatsbosbeheer straks te kunnen beoordelen

Terug naar top