De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Reünie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Aktualiteiten   

Web-Site Nieuws Flits - 'n Go voor Hoog Buurlo

Zaterdagmorgen 12 mei jl.. hadden zich een twintigtal bewoners van Radio Kootwijk verzameld in de voormalige kortegolf zendbarak C op de Hoog Buurlose heide.

Zij hadden gereageerd op de uitnodiging van de Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk om zich op de hoogte te komen stellen van de plannen en ontwikkelingen op en rond het Hoog Buurloose bos-, heide- en weide gebied.

De heren Huisman en Van Ark van Staatbosbeheer waren bereid gevonden hierover het een en ander uit de doeken te doen.

Enthousiaste bijval was er voor het nieuwe betonnen Dabbelose fietspad waarvan het laatste traject tot aan Hoenderloo in de komende maand zal worden aangelegd. Minder gelukkig was men met het opheffen van het fietspad langs de Burelhul. Vooral de bewoners van Gerritsfles voelen zich hierdoor tekort gedaan. Over dit onderwerp zal zeker nog even 'gepolderd' gaan worden is de indruk.

Bij de reconstructie van de schapendrift zal een gedeelte van de beuken langs het asfaltfietspad nabij de schaapskooi het veld moeten ruimen. Deze oude nu niet meer in gebruik zijnde schaapskooi zal worden gesloopt. Er zal op die plek een nieuw onderkomen voor de schaapskudde worden gebouwd naar het oorspronkelijk ontwerp met inachtneming van de nu geldende milieu-wetgeving. Daardoor zal de kudde terugkeren naar zijn oorspronkelijke stek: Hoog Buurlo. Gebouw D zal als gevolg daarvan worden verlaten. Dit en nog veel meer kwam ter sprake tijdens de wandeling van gebouw C naar Hoog Buurlo die daar omstreeks 12.00 uur eindigde. In gebouw C tenslotte vond de afsluiting plaats van deze zeer geslaagde informatie bijeenkomst onder dankzegging aan Staatsbosbeheer. Voor meer informatie over Hoog Buurlo zie ook www.hoog-buurlo.nl/index2.html

Web-redactie 12-05-2007.

Terug naar top