De officiele website van de geschiedenis van zendstation
Radio Kootwijk (PCG)

"een dorp tussen Zand en Zenders"

 
Radio Kootwijk
 Algemeen
 Aktualiteiten
 Mailing List
 Reserveren RKwk
 Concerten
 Monumenten
 Dienst Landelijk Gebied
 Routebeschrijving RKwk
 Bewonersvisie RkWk
 Gebiedsvisie
 D66 rapport
 Masterplan de Winter
 Creatorium Hobert
 Masterplan Ago Quod Ago
 Plan van Aanpak
Dorp RKwk
 Dorp en haar bewoners
 Kinderen van Kootwijk
 Berichten uit ...
 Nostalgische verhalen
 Klein Hollywood
 RK Junior
 DorpsRaad
... en Bandoeng
 Hallo Bandoeng, hier ...
 Geschiedenis
 Malabar
 Malabar toen ...
 Malabar nu ...
 boekbespreking
 meer over Bandoeng ...
Hier Radio Kootwijk (SBB)
 Evenementenlocatie
 Nieuws
 Excursies/activiteiten
Stichting Platform Kootwijk
 Wie zijn wij
 Aktualiteiten
 Notities
 Brochure
 PersBerichten
 Gezondheid
 Politiek
 Zendmasten problematiek
 Milieu & Landschap
 SPK Archief
 Nieuwsbrieven
 Geografie
 Chronologie
 Naslag
 2' Podium
 Beelden SPK
 Bestemmingsplan
 Links SPK
50 kV station
 Informatie
Panorama views
 Omgevingskaart
 Gebouw A
 Radio Kootwijk
English Summary
 Welcome to RKwk
Foto's van ...
 de opbouw
 de lange golf zender
 de kortegolf zender
 het dorp
 vandaag de dag ...
 Scheveningen Radio
 Opendag ...
Bedrijfs Beelden
 Ontstaan
 Terreinen
 Doel, werking, ...
 Radiocentrale Amsterdam
Geschiedenis
 J.M. Luthmann (architect)
 Radio Telegrafie
 Radio Telefonie
 Machinezender PCG
 Bibliografie Ir de GROOT
 Ir J. J. NUMANS
 Dr B. van der POL
 Willem Vogt
 Overzicht mei 1940
... zij schreven over Radio Kootwijk
 Dr. Ir. N. KOOMANS (1)
 Dr. Ir. N. KOOMANS (2)
 Ir M.C. ENNEN
 RC Kennemerland
 Tussen 'Zand en Zenders'
 VRZA
 Hans KNAP
 Alfa Bravo (PCH)
 Ingrid van Hoorn
 [onbekend] Ned.
 [onbekend] Frans
 Cees van der Pluijm
 Gewest tot Gewest (tv)
 VPRO documentaire (radio)
 PTT-Bedrijfsbanden
Artikelen over
Radio Kootwijk
 Apeldoornse Courant
 Apeldoorns Stadsblad
 ArchiNed
 Algemeen Dagblad
 Amersfoortse Courant
 Barneveldse Krant
 BN-de Stem
 Brabants Dagblad
 Cement
 Deventer Courant
 Gelderlander
 Gemeente Apeldoorn
 Groene Amsterdammer
 Haagsche Courant
 NRC Handelblad
 Prov. Zeeuwse Courant
 Piazza
 SAM
 Stentor
 Telegraaf
 Trouw
 Twentsche Courant
 Utrechts Nieuwsblad
 Veluws Dagblad
 Volkskrant
Diversen
 Links
 Scheveningen Radio
 PCH Renie 2004
 Zij gaven hun reactie ...
 Maar waarom deze site...
Contacten ...
 de SPK
 de Webmaster
 Belangrijke adressen
 
 
Hallo Bandoeng, hier Den Haag   

HERINNERINGEN AAN DE EERSTE RADIOTELEFOONGESPREKKEN TUSSCHEN NEDERLAND & NEDELANDS-INDI IN MCMXXVIII (1928)

In 1928 waren de technische middelen zover gevorderd dat het mogelijk was telefonisch met Indonesi contact te leggen door middel van radio-uitzending op de korte golf . Er wordt gesproken over "kruisgesprekken" omdat er tweerichting-communicatie gelijktijdig mogelijk is.

Tot dan toe bestonden de middelen om contact te onderhouden met verre familie uit de (zee-)post en de telegraaf. Vanaf 28 februari 1928 vonden in een periode van enkele maanden proefgesprekken plaats. Mensen moesten voor deze gesprekken nog wel reizen naar de studio in Den Haag. Op 7 januari 1929 werdt de verbinding officieel opengesteld, er werden zogenaamde "Indi-cellen" genstalleerd in de grote steden. De PTT zag het historische belang van deze gebeurtenis en heeft de persoonlijke ervaringen van de eerste sprekers vastgelegd in het boekje "Hallo Bandoeng, hier Den Haag."

Hieronder vindt u n enkel verhaal.

HET BELEEFDE WONDER
"Ben jij 't Pa"?

Ik had op 3 juli in het gebouw van het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie in Den Haag de gelegenheid om een radio-gesprek te voeren met onzen in Indi wonenden oudsten zoon.

Iedereen heeft al in de kranten gelezen van die gesprekken. Maar het echte wonder ervan dringt toch eerst tot je door als je 't beleefd hebt. Vooral wanneer zoo'n geprek kan worden gevoerd tusschen ouders en kinderen, die door 's werelds loop z ver en z lang van elkaar gescheiden als het verblijf in Indi nu eenmaal meebrengt.

In een klein vertrek, goed afgesloten van elk buitengeluid, staat een klein toestelletje. Het lijkt een velletje wit-grijzig vloeipapier, gevat in een portretlijstje, niet groter dan een middelmatige hand. Je neemt plaats aan het tafeltje, waarop 't staat. We waren met z'n vieren. We zetten de kop-telefoons aan 't oor, in spannende verwachting. De bedienende ambtenaar, ook met een kop-telefoon aan 't oor, spreekt heel gewoon, niet luider als sprak hij met iemand in de kamer zelf.

Hallo, Weltevreden? Is de heer Vliegen daar? En even onmiddelijk als bij een gewoon stads-telefoongesprek komt het antwoord:
De heer Vliegen is in aantocht.
En een paar sekonden later komt de stem, die je onmiddelijk herkent, de stem van den zoon, die 12.000 kilometer ver is, de stem die je zoo vele lange jaren niet hebt gehoord.
Ben jij 't Pa? En hoe is moe bij je?
Ja, en je broer en zus ook.

En het gesprek begint. Wij herkennen onmiddelijk de stem van zijn vrouw die er zich in mengt. En van onzen kant praten we de een na den ander en op iedere vraag volgt prompt het antwoord, misschien niet z duidelijk als stond de spreker van den anderen kant, voor je in de kamer, maar wl even duidelijk als wanneer je een telefoongesprek voert tusschen Den Haag en Amsterdam. Iedere nuance van de bekende stem komt uit, de bepaalde uitspraak van een bepaald woord, de klank van den welbekenden lach als er een grap wordt gezegd, elke eigenaardigheid van de stem en van de uitspraak hoorje en hij daar aan den anderen kant van de wereld hoort 't ook. 't Is of je vlak bij elkaar bent gebracht.

Een levendig besef van het wonder komt plotseling als hij vraagt:
Hoe laat is 't bij jullie?
Half vijf, en bij jullie?
Goed half elf.

Wij hebben hier buiten de stralende namiddagzon, bij hun is 't al meer dan vier uur donkere nacht. Drie minuten mocht het gesprek duren, maar de ambtenaren aan beide kanten, waarschijnlijk zelf schik hebbend in 't geval, omdat het zoo goed gaat, geven wat toe. Maar eindelijk moet het gebruikelijke: dg! Hou je goed! komen. We hooren hem aan den anderen kant nog tegen den bedienenden ambtenaar zeggen:

't Was buitengewoon duidelijk, o ja!
En dan is 't kontakt verbroken, de afstand hersteld. Weer scheiden de 12.000 kilometer je van elkaar, maar we hebben een wonder beleefd. Begrijpelijk is het dat velen, vooral de moeders die met in Indi verwijlende kinderen spreken, van aandoening haast geen woord kunnen uitbrengen. In dit kleine vertrek worden vele tranen van vreugde gestort.

Het wonderste van alles is, dat het overbrengen van het geluid geen tijd behoeft. Als kind hebben we allen zeker meermalen opgemerkt dat, wanneer je op 100 meter afstand iemand met een hamer op een paal ziet, het geluid van den slag je niet bereikt op het ogenblik dat de hamer op den paal ziet neerkomen, maar even later. Er ligt een duidelijk merkbare afstand tusschen het zien en het hooren. En hier komt het geluid over een afstand van 12.000 kilometer, 2400 uren ver, tot je, op hetzelfde oogenblik als het dr gegeven wordt. Een der ambtenaren, de heer Koomans, wordt aan ons voorgesteld als "de technicus" van het geval.

We hebben hem warm de hand gedrukt, omdat hij voor ons vertegenwoordigde het gehele korps van degenen, die ons dit wonder hebben laten beleven.

uit : Hallo Bandoeng, hier Den Haag"